naar homepage


Nieuwe boeken over de Eerste Wereldoorlog

Tweedehands WOI boeken: Boekwinkeltje Niemandsland

Zie ook: Nieuw verschenen geschiedenisboeken

Bestel direct online!


Keizer Wilhelm II (1859-1941)
Keizer van Duitsland – Koning van Pruisen

Wilhelm II ('Der Kaiser') heeft zijn naam gegeven aan een tijdperk dat sterk verbonden is met begrippen als macht, grote ambities, moderne ondernemingsgeest, militaire manoeuvres en grote parades waarbij keizer Wilhelm II altijd prominent aanwezig was. Aan de andere kant wordt hij ook wel gezien als een van de meest tragische figuren uit de Duitse geschiedenis van de 20e eeuw; een tragedie die al bij zijn geboorte begon. 

 

klik hier voor vergroting

Seine Majestät, Unser Kaiser Wilhelm II.

Hij viel op door zijn vaak ontactische optreden in het openbaar, zijn praalzucht, zijn rusteloosheid, zijn zelfoverschatting en naïeve wereldvreemdheid. Hij werd gezien als de grote aanstichter van de Eerste Wereldoorlog hoewel zijn politieke en militaire rol in die periode al vrijwel was uitgespeeld.

Op 10 november 1918 vluchtte hij als ex-keizer naar Nederland. Hij vond in Amerongen tijdelijk onderdak en deed daar afstand van de Duitse troon. In 1920 betrok hij Huis Doorn te Doorn waar hij in 1941 overleed op 82-jarige leeftijd. 

In de onderstaande twee artikelen wordt inzicht geboden in zijn leven als keizer van het Duitse Rijk en de politieke achtergronden van zijn keizerschap en in zijn vlucht naar Nederland. De artikelen worden ondersteund door teksten, dagboeknotities en verslagen van direct betrokken personen en functionarissen.

© Menno Wielinga - 2004 


Biografie Keizer Wilhelm II (1859-1941)

Jeugd en vroege volwassenheid van Wilhelm II
Wilhelm II als keizer 
Wilhelm II en de internationale politiek 
Duitsland en Europa
Wilhelm II en de Eerste Wereldoorlog 
De keizer wordt afgezet en vlucht naar Nederland

Een moeilijke geboorte – afscheidsrede prof. dr H.J. Huisjes 
Acte van troonafstand 28 november 1918 
Mijn vader Wilhelm II – memoires van Kroonprins Wilhelm 
De ‘Hunnenrede’ van Wilhelm op 27 juli 1900
Het (vertaalde) Daily Telegraph interview op 28 oktober 1908 
Balkonredes en troonrede van Wilhelm in juli en augustus 1914
Interview John Röhl - biograaf van Wilhelm II - in Der Spiegel 8/2004
Grondwet en politiek in het Duitse Rijk 1871 - 1918 


Keizer Wilhelm II vlucht naar Nederland

Aankomst in Nederland
De militaire situatie in Duitsland
De politieke situatie in Duitsland 
De keizer vlucht naar Nederland
Was de Nederlandse regering op de hoogte? 
Reis van de keizerlijke trein uit Eysden naar Maarn
Troonafstand van de keizer 

Dagboekaantekening Ilsemann over de reis naar Maarn/Amerongen 
Reisverslag Mr J.B. Kan over de reis met de hoftrein naar Maarn
De veertien punten van Wilson
Het ontslag van Ludendorff 
Dagboekaantekeningen van Ilsemann (periode 7-11 t/m 10-11-1918)


Beeldbank met foto’s uit de collectie van keizer Wilhelm II
Op de nieuwe website van Huis Doorn (ook bereikbaar via www.huisdoorn.nl) bevindt zich een beeldbank met ca. 600 foto’s uit de collectie van de Duitse keizer Wilhelm II.  Het aantal foto’s zal regelmatig worden aangevuld - het complete archief omvat ongeveer 12.000 foto's. De beeldbank biedt een  groot aantal zoekingangen, men kan bladeren door de albums en de gefotografeerde locaties kunnen worden getraceerd met behulp van Google Maps. Ook kunnen foto’s tegen betaling worden besteld of gedownload.

Geraadpleegde literatuur
Frits Boterman - Moderne geschiedenis van Duitsland 1800-1990 (Amsterdam 1996)
Virginia Cowles - De Kaiser (Amsterdam 1963)
C. Fasseur - Wilhelmina - de jonge koningin (Amsterdam 1998)
Sigurd von Ilsemann - Der Kaiser in Nederland (Baarn 1969)
J.A. de Jonge - Wilhelm II - Keizer van Duitsland (Amsterdam 1986)
Harold Kurtz - Het tweede rijk - Keizer Wilhelm II en zijn Duitsland (Leiden 1970)
Paul Moeyes - Buiten schot (Amsterdam 2001)
Walter Perdeck - Wie verder gaat wordt doodgeschoten (Den Haag 1968)
Perry Pierik/Henk Pors - De verlaten monarch - Keizer Wilhelm II in Nederland
Henk Pors - Keizer Wilhelm II – Asielzoeker in Nederland (Sittard 1996)
John C.G. Röhl - Wilhelm II - Die Jugend des Kaisers 1859-1888 (München 1993)
John C.G. Röhl - Wilhelm II - Der Aufbau der Persönlichen Monarchie 1888-1900
H.J. Scheffer - November 1918 - Journaal van een revolutie die niet doorging
Rolf ter Sluis - De keizerquaestie. 
Nederland en de vlucht van Wilhelm II november 1918 - maart 1920. ( Doorn 1996) 
 Fritz Stern – Droom en waan – Het drama van de Duitse geschiedenis (Amsterdam 1994)
Wilhelmina - Eenzaam maar niet alleen (Amsterdam 1959)
Kroonprins Wilhelm - Memoires van Kroonprins Wilhelm (Amsterdam - z.j.) 

Voor bijzonderheden over Huis Doorn raadplege men de website van Huis Doorn.  
Dank gaat uit naar het
Deutsches Historisches Museum voor het beschikbaar stellen van de teksten van toespraken en interviews betreffende Wilhelm II. 

naar homepage


 eXTReMe Tracker