terug naar
wilhelmina

Korte biografie Koningin Emma 

Koningin Emma met Wilhelmina als kind

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, werd geboren te Arolsen op 
2 augustus 1858 en was de dochter van vorst George Victor van Waldeck-Pyrmont en prinses Helena van Nassau. 

Zij wordt op 7 januari 1879, in de leeftijd van 21 jaar, de tweede vrouw van de 41 jaar oudere Koning Willem III. Uit dit huwelijk wordt op 31 augustus 1880 hun enige kind geboren: prinses Wilhelmina. 

Tijdens de laatste levensdagen van Koning Willem III (in de periode van 14 november tot 23 november) treedt Emma als regentes op en na zijn dood aanvaardt zij het regentschap voor haar dochter. Zij heeft deze taak vervuld tot 1898 toen Wilhelmina gekroond werd tot Koningin. 

Door haar beminnelijk en verstandig optreden heeft de koningin Emma, die vanaf de kroning van Wilhelmina ‘koningin-moeder’ wordt genoemd, zeer zeker bijgedragen tot de versterking van de positie van de monarchie in Nederland. Zij overleed in 1934, in Nederland zeer bemind.

terug naar wilhelmina