Western Front Association Nederland

homepage


Western Front Association Nederland
(WFA-Nederland)
is een vereniging van beroeps- en amateurhistorici die bestudering van de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog ten doel heeft - en in het bijzonder van het Westelijk Front - in al zijn facetten. WFA-Nederland streeft geen politieke en/of ideologische doelstellingen na. 

Hoe bereikt de WFA-Nederland dat doel
WFA-Nederland tracht dat doel te bereiken door het bevorderen van historisch onderzoek, het verzorgen van publicaties, het organiseren van bijeenkomsten en voordrachten, het organiseren van excursies en studiereizen, het onderhouden van contacten met verwante organisaties in binnen- en buitenland en het gebruik van andere wettige middelen die de vereniging nuttig acht om dat doel te bereiken. 

Wat doet de WFA-Nederland voor haar leden
Allereerst verzorgt de vereniging jaarlijks een zestal bijeenkomsten in haar honk - Het Thuisfront geheten - te Utrecht. Het programma van de bijeenkomsten is zeer gevarieerd en wordt opgebouwd rond een aantal lezingen. Tijdens de bijeenkomsten wordt nieuws uitgewisseld en bestaat gelegenheid met andere leden van gedachten te wisselen over alle facetten van de Eerste Wereldoorlog.

Ook worden regelmatig excursies en studiereizen georganiseerd.
Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten en excursies met geestverwanten van WFA-België.

Tijdschrift 'De Groote Oorlog'
Drie maal per jaar ontvangen de leden 'De Groote Oorlog', het huisblad van WFA-Nederland. Dit tijdschrift bevat artikelen, recensies van boeken en films en andere informatie die betrekking heeft op de Eerste Wereldoorlog.

Het lidmaatschap van WFA-Nederland
WFA-Nederland kent ere-leden, leden en aspirant-leden. 
Het aspirant-lidmaatschap beslaat een periode van één jaar. In beginsel staat het lidmaatschap open voor alle belangstellenden (natuurlijke personen). WFA-Nederland heeft momenteel ruim 250 leden. 

Aanmelding kan geschieden bij de voorzitter van WFA-Nederland: 
Rian van Meeteren
P. van Anrooylaan 1
2343 NB
 Oegstgeest

Meer informatie over WFA-Nederland is te vinden op hun homepage
http://www.wfanederland.nl


 

 
 

naar homepage