naar tank pagina - naar homepage


De eerste foto van een tank, natuurlijk in Het Leven

In de Britse pers circuleerden eind september  berichten dat er een nieuw wapen was ingezet tijdens de Slag aan de Somme. Foto's van dit nieuwe wapen waren nog niet vrijgegeven. In Nederland slaagde het toentertijd zeer bekende geïllustreerde tijdschrift Het Leven erin om op 7 november 1916 een foto te publiceren waarvan 'we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verklaren kunnen hier met den vermaarden en echten tank te doen hebben'.


Geven we hiermede werkelijk de eerste foto van een tank, de moderne slagveldauto, zooals de Engelschen die op het Westfront gebruiken, welker constructie zoo volkomen geheim gehouden is, in welker omgeving nog geen persman, laat staan een fotograaf toegelaten is geworden en waarvan zelfs de meest fantastische teekeningen door den censor onverbiddelijk geannexeerd werden?

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen wij deze vraag bevestigend beantwoorden, waarmede dan Het Leven het eerste geïllustreerde blad in geheel Europa is, dat een foto van den tank geeft.

Ze is ons toegezonden door een, bij ons als onvoorwaardelijk betrouwbaar aangeschreven, Amerikaansch fotobureau, dat er bij schrijft: ‘Foto van de in Amerika ter opdracht van de Engelsche regeering gebouwde tanks, waarvan het eerste zestal in Augustus naar Engeland verscheept is’.

Aangezien in September deze benzine monsters voor het eerst op het Westfront gesignaleerd zijn en niet aan te nemen is, dat Engeland in Amerika zulke dure strijdpaarden koopen zou, om ze op stal te laten staan, zij herhaald, dat we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verklaren kunnen hier met den vermaarden en echten tank te doen hebben.

(Bron: Het Leven, 11e jaargang no 45, Dinsdag 7 November 1916)

naar tank pagina - naar homepage


eXTReMe Tracker