naar homepage


Herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog 2014-2018

Voorbereidingen voor het Interegproject 'De Grote Oorlog Herdacht – Mémoire de la Grande Guerre' vanwege de herdenking 2014 - 2018

door Johan Martin

             

Budget van 9,2 miljoen euro
Ter voorbereiding van de ‘100 jaar Eerste Wereldoorlog’ tussen 2014 en 2018, willen de Franse departementen van Le Nord, Pas de Calais, de Somme, de Aisne en de Belgische provincie West-Vlaanderen deze herdenkingen gezamenlijk aanpakken. Dit resulteerde in een Europees Interregproject:

             
‘De Grote Oorlog Herdacht - Mémoire de la Grande Guerre’

Het totale budget voor dit project beloopt 9,2 miljoen euro, waarvan 3,4 miljoen euro uit Europese middelen bestaat. De bedoeling is een sterk en symbolisch netwerk rond de Eerste Wereldoorlog uit te bouwen. De Vlaamse en Franse partners kunnen zo al wennen aan een nauwe samenwerking en kan de honderdjarige herdenking van 2014 – 2018 grensoverschrijdend worden voorbereid. Dit Interregproject loopt van 2009 tot en met 2012.

Grensoverschrijdend project
Het thema van de Eerste Wereldoorlog interesseert zowel Belgen als Noord-Fransen. Het front liep dan ook dwars door West-Vlaanderen (van Nieuwpoort tot de Frans-Belgische grens nabij Armentières) en dwars door Nord-Pas-de-Calais (vanaf Armentières naar het zuiden tot aan Arras en vandaar verder dwars door de departementen van de Somme en de Aisne). Het was in hoofdzaak een Brits-Duits front, vandaar dat bezoekers uit Groot-Brittannië en uit de landen van de Commonwealth er heel talrijk zijn.

Honderdduizenden bezoekers
Het front liep van België door Frankrijk. Toen verdween de landsgrens om plaats te maken voor een nieuwe grens, die van het front. Aan de ene kant lagen de troepen van het Duitse keizerrijk ingegraven en aan de andere kant die van de Geallieerden.  Veel bezoekers opteren voor die alles grensoverschrijdende frontstreek. Binnen deze voornamelijk rurale regio is deze grote bezoekersstroom (minstens 350.000 mensen op jaarbasis, alleen al voor de Westhoek!) vaak een belangrijk element in de reconversie van een lokale agrarische economie naar een gemengde economie van toerisme, wonen en agrarische productie.

Grote investeringen
Westtoer en de provincie West-Vlaanderen engageren zich in dit project, samen met 18 andere Vlaamse en Franse partners. In een eerste grote actie worden investeringen en inrichtingswerken uitgevoerd.

De grote investeringen aan Vlaamse zijde zijn:
de herinrichting van het ‘In Flanders Fields Museum’ in Ieper.
Het museum wordt ruimer om beter het grote aantal bezoekers te kunnen opvangen. Het museum moet ook een nieuwe generatie bezoekers aantrekken, een trekkersrol vervullen en een doorverwijsfunctie waarnemen naar de andere sites en musea.
de realisatie van een museumtuin bij het ‘Memorial Museum Passchendaele 1917’.
De museale ruimte binnen het gebouw is te beperkt. De tuin wordt een logisch verlengstuk van het ‘binnenverhaal’ met relicten als bunkers en loopgraven.
een onthaalgebouw met interpretatieve ruimtes, sanitaire voorzieningen en parking worden voorzien bij het ‘Lijssenthoek Military Cemetery’ in Poperinge. Deze begraafplaats is een unieke hospitaalbegraafplaats. De bezoeker kan er bijna het verloop van de oorlog volgen. Dit inhoudelijk sterke verhaal is nu onvoldoende belicht en wordt ondergewaardeerd.

Aan Franse zijde worden ook verschillende sites en musea onder handen genomen:
de uitbreiding van de “Caverne du Dragon”, wat zal bijdragen aan de bekendheid van het gebied van de “Chemin des Dames”
het Maison Forestière in Ors, waar de soldaatdichter Wilfred Owen een laatste brief schreef vooraleer hij stierf op het nabijgelegen slagveld
Het “Musée de Somme” in Albert wordt gemoderniseerd, met daarnaast een landinrichtingsproject met duidelijke signalisatie naar de Chinese begraafplaats in Noyelles-sur-Mer.
Een interpretatiecircuit voor de valorisatie van de site “Notre-Dame de Lorette” in Souchez.

Evenementen en tentoonstellingen
In een tweede actie komen culturele manifestaties en grote evenementen aan bod en dit vanaf 2010. Tentoonstellingen, een colloquium in november van dit jaar rond: ‘Hoe 14-18 herdenken?’ en een virtuele tentoonstelling via het internet staan op het programma.

Herdenkingstoerisme en communicatie
Een derde belangrijk onderdeel van het project is de valorisatie van het herdenkingstoerisme en de communicatie. Voor dit laatste aspect springt vooral een gezamenlijke marketingcampagne naar Groot-Brittannië in het oog. Hier worden persconferenties voorzien, contact met touroperators, deelname aan de World Travel Market, advertenties in gespecialiseerde magazines, … Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de uitwerking van vernieuwende toeristische producten, zoals iPod-MP3-wandelingen en ‘geocaching’ rond verhalen van soldaten.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot: frederik.demeyere@west-vlaanderen.be

naar homepage


eXTReMe Tracker